అమ్మా నా వాల్ల కాదు ప్లీస్ ఆపేయ్




నిన్న ఒడిపొయావుగా ముందు దాని గురించి మాట్లాడు అన్నాడు అరుణ్ మాట్లాడెదెముంది నువ్వు ఎమి అడిగినా అది ఇవ్వాలి అన్నాడు మరి అడగనా అన్నాడు అరుణ్ అడుగు అన్నాడు ఈరొజు మొత్తం ప్రియ నాది సింధు నీది అన్నాడు ఏం మాట్లాడుతున్నారా అన్నాడు వినపడలేదా అన్నాడు అరుణ్ కుమార్ ప్రియా వైపు చూసాడు ప్రియా అని మాట్లాడలేదు బహుసా తనకి ఇష్టమే అనుకుంటా కుమార్ నా వైపు చుసాడు నేను మెల్లిగా కన్ను కొట్టాను తనకి ఇష్టమే అనాడు అరుణ్ మీ అందరికి ఇషటం సుఇతె చేసెదెముంది సరె అన్నాడు కుమార్ ఇప్పుడు చెప్పు ఎక్కడికి వెల్దాము అన్నాడు కుమార్ వచ్చి నా పక్కన కూర్చుంటూ నా భుజం మీద చేయి వేసి అరుణ్ లేచి ప్రియా పక్కన కూర్చొని ఎక్కడికి ఎంటి రా రూం కి వెల్లి వీల్లతొ ఎంజాయ్ చెద్దాం పద కావలంటె గొవా రేపు చూడొచ్చు అన్నాడు మంచి ఐడియారా అన్నాడు కుమార్ కాని ఇప్పుడు ఎలాగొ లంచ్ టైం అయిపొయింది కాబట్టి డిన్నెర్ మాత్రం అందరం కలిసి చేయాలి అన్నాడు కుమార్ సరె అన్నాడు అరుణ్ రాత్రి 9 గంటలకి డిన్నర్ కి ఇక్కడే కలుద్దం అన్నడు అరుణ్ సరె అన్నాడు కుమార్ ఇప్పుడు 2 అవుతుంది రేపు 2 గంటలకి మల్లి ఇక్కడ కలవాలి అన్నాడు అరుణ్ సరె అనాడు కుమార్ మరి ఇంకేంటి సిందుని తీసుకొని పొయి కుమ్ముకొ అన్నాడు అరుణ్ నువ్వుకుడా అని కుమార్ పైకి లేచాడు నన్ను చూసాడు నేనూ లేచాను నా నడుము చుట్టు చేయి వేసి బై రా అన్నాడు అరుణ్ కూడా ప్రియా ని లేపి తనని దగ్గరకి లాక్కొని నడుచుకుంటూ రూం కి తీసుకెల్లాడు నేను కూడ లొపలకి వెల్లాము లొపలకి వెల్లగానే Fఒర్ లాక్ చేసి వెనక నుండి పట్టుకొని ఎలాగైన నీమీదకి ఇంకొసారి ఎక్కాలి అనుకున్నా కాని అలా ఒక్క రొజు మొత్తం నీమీదకి ఎక్కడానికి అంటూ నా మెడ మీద కొరికాడు ప్లీస్ కొరకకు అన్నాను నిన్న చెస్తె వాడు చూస్తె ఎలా అన్నావు కాని ఈరొజు వాడే నిన్ను నాకు అప్పగించాడు ఇక నువ్వు ఎమి చెప్పిన వినను అంటూ నా సన్నులని పట్టుకొని పిసుకుతూ మడె మీద కొరికాడు కొంచేం గట్టిగా అబ్బా అని అరిచాను నన్ను తన వైపు తిప్పుకొని నా పెదాలని అందుకొని చీకుతూ నా నడుముని పట్టుకొని పిసుకుతున్నాడు నన్ను ఎత్తుకొని బెడ్ వరకు తీసుకెల్లి బెడ్ మీద పాడెసాడు బేడ్ చాలా మెత్తగా ఉంది నేను కొంచెం పైకి ఎగిరి మల్లి పడ్డాను చాలా బాగుంది బెడ్ కుమార్ తన షర్ట్ తీసేసి నా పక్కన చేరాడు నా నడుము చుట్టు చేయి వేసి పిసుకుతూ నా కింది పెదవిని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ మెల్లిగా కొరికాడు నా టి షర్ట్ ని మెల్లిగా పైకి జరిపి బ్రా ని కూడా జరిపాడు నా సన్నులని పిసుకుతూ చను మొనలని నలుపుతున్నాడు అబ్బా మెల్లిగా అంత గట్టిగా నలపకు అన్నాను నిన్ను వదిలేది లేదు రెపఈర్ వరకు ఒక్క నిమిషం కూడా వృదా చేయనె అంటూ నా టొ షర్ట్ ని నా నుండి దూరం చేసాడు మెల్లిగా బ్రా ని కూడా.

హస్ సన్నులని మెల్లిగా పిసుకుతూ పెదాలని చీకుతున్నాడు పెదాలని వదిలి నా నాలుకని బయటకి తీయమన్నాడు తీయగానె నా నాలుకని వాడి నొటిలొకి తీసుకొని నాలుకని చీకుతూ నా చను మొనలని నలుపుతూ లాగి వదులుతున్నాడు నా నాలుకని లొపలకి తీసుకున్నాను వెంటనే వాడి నాలుకని లొపలకి తొసాడు నేను నా చేతులని వాడి జుట్టు లొపలకి జొపి వాడి నాలుకని చీకుతున్నాను మెల్లిగా నాలుకని లొపలకి తీసుకున్నాడు నా ముఖం మొత్తం ముద్దులు పెడుతూ మెల్లిగా బుగ్గమీద నుండి నాకుతూ మెల్లిగా మెడవరకు వచ్చి మెడ మీద కొరికాడు మెల్లిగా నాకుతూ సన్నుల లొయ వరకు వచ్చాడు మెల్లిగా ఒనె సన్నుని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ ఇంకొ సన్నుని చేతితొ పిసుకుతున్నాడు నేను వాడి తలని నా సన్నుకేసి నొక్కుతున్నాను నా నడుముని పట్టుకొని సన్నులని మార్చి మార్చి చీకుతూ పిసుకుతున్నాడు మెల్లిగా చేతిని బొడ్డుదగ్గరకి తీసుకెల్లి బొడ్డు చుట్టూ వేలితొ రాస్తూ మెల్లిగా గిల్లాడు స్ స్ స్ మెల్లిగా అన్నాను మెల్లిగా వాడి చేతితొ నా జీన్స్ బటన్ విప్పి వాడి చేతిని లొపలకి జొపాడు నా పూకుని నా ప్యంటి మీది నుండె మెల్లిగా పిసికాడు హ్ హ్ హ్ హ్ అంటూ ఎడిచాను మెల్లిగా కిందకి నాకుతూ నా బొడ్డు వరకు వచ్చాడు నా బొడ్డులొ నాలుకని దింపి మొత్తం బొడ్డుని నాలుకతొ కెలుకుతూ మెల్లిగా బొడ్డుని కొరికాడు స్ స్ స్ స్ స్ స్ మెల్లిగారా అన్నాను వాడు ఇంకాస్తా కిందకి జరిపి నా ప్యాంట్ ని కిందకి లాగి పక్కన పాడెసాడు నా ప్యాంటిని కూడా విప్పేసాడు మెల్లిగా ఒత్తం కిందకి జరిగి నా కాళ్ళని ముద్దులు పెట్టుకుంటూ తిడలవరకు వాచ్చి తొడలని నాకుతూ అక్కడక్కడ మెల్లిగా కొరుకుతూ నాకుతూ మెల్లిగా నాకుతూ తొడలని పిసుకుతూ నా పూకు దగ్గరకి చేరాడు ఇంత చిన్న పూకుని చూసుకొని మీకెంత పొగరె అన్నాడు నేను చిన్నగా నవ్వాను నవ్వు నవ్వు ఈరొజు మొత్తం నిన్ను దెంగి దెంగి వదులుతానె అంటూ నా పూకు మీద ముద్దు పెట్టాడు మెల్లిగా నాలుకని పూకులొకి జొపి పూకు మొత్తం నాకుతున్నాడు హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ అబ్బా అది నాకు లొపలకి తీసుకెల్లి ఇంకా హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ అంటూ అరుస్తున్నాను వాడు నా నిలువు పెదాలని మొత్తం నాకుతూ నా సన్నులని నలిపెస్తున్నాడు నా నిలువు పెదాలని నొటిలికి తీసుకొని గట్టిగా కొరికాడు వాడిని ఝుడే వదలవా అలా గాట్టిగా కొరకకు రా ప్రాణం పొతుంది అన్నాను మెల్లిగా నాలుకతొ నా గొల్లిని టికిల్ చేసాడు నా శరీరం లొని రక్తం మొత్తం పూకులొకి జారినంత పని అయింది మెల్లిగా నాలుకని పూకులొకి జొపి చేయి వేళ్లతొ గొల్లిని పట్టుకొని లాగి వదిలాడు అబ్బా అంటూ గటిగా అరిచి నా మొడ్డని పైకి లేపాను వాడి నాలుకా ఇంకా లొపలికి దిగింది వేళ్లతొ నా గొల్లిని నలుపుతున్నాడు హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ ప్రాణం తొడెస్తున్నవురా నాకు కారుతొంది రా హ్ హ్*హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ అంటూ కార్చుకున్నాను

నా మదన రసాలని మొత్తం నకేసాడు నొటినిని పూకు దగ్గర పెట్టి ఒక్క చుక్క కూడ మిగలకుండా మొత్తం జుర్రుకున్నాడు కుమార్ లేచి అతను ప్యాంట్ ని విప్పేసి పక్కన పాడెసాడు వాడి డ్రాయర్ కూడా వెప్పేసాడు వాడి మొడ్డ పైకి కిందకి ఊగుతొంది నేను దానినే చూస్తున్నాను ఎంటె అలా చూస్తూ కుర్చున్నావు వచ్చి నా మొడ్డ కుడువు అన్నాడు అబ్బొ నిన్ననే నాకు నొరు నొచ్చింది మల్లి అంటె నావల్ల కాదు అన్నాను నకరాలు మానేసి వచ్చి కుడువు లేదంటె బలవంతంగా నీ నొటిలొ కుక్కుతా అన్నాడు వాడి అంతె పని వ్హేసెలా ఉన్నాడు అని లేచి వాడి మొడ్డని మూద్దు పట్టుకొని పై నుండి కింది వరకు నాలుకతొ నాకాను మెల్లిగా వాడి మొడ్డని నొటిలొకి తీసుకొని బయటకి తీసాను మల్లి లొపలకి తీసుకున్నాను వాడి నా తలమీద చేతులని పెట్టి  నా తలని ఆడిస్తున్నాడు మెల్లిగా ఆడిస్తున్నాడు వాడి మొడ్డ నా గొతుకి వరకు వెల్లి వస్తుండి నా తలని స్పీడ్ గా ఊగడం మొదలు పెట్టాడు వాడి మొడ్డ నా నొటి నిండ ఉంది మొత్తం నొటిలొకి తొస్తూ బయటకి లాగుతున్నాడు నాకు ఊపిరు ఆడడం లేదునా జుట్టును పట్టుకొని స్పీడ్ గా నొటిని ని దెంగుతున్నాడు నా నొటిని వదిలి వెనక్కి తొసాడు వాడు 69 అంగిల్ లొ నా పైకి చేరాడు నేను వాడి మొడ్డని ఆడిస్తున్నాను వాడు మల్లి నా పూకుని నాకడం మొదలు పెట్టాడు నాలుకతొ మొత్తం పూకు ని నాకుతున్నాడు నాలుకతొ గొల్లిని టికిల్ చేస్తున్నాడు నాలొ ఆగి పుట్టింది మొడ్డని నొటిలొ పట్టుకొవె అన్నాడు నేను నొటిని పెట్టుకొని చీకడం మొదలు పెట్టాను వాడు నాలుకని పూకులొకి నెట్టి పూకు గొడలతొ మొత్తం నాకుతున్నాడు వాడు నడుముని నా తల వైపు తొస్తున్నాడు వాడి మొడ్డ నా గొతుకు తగులుతుంది నడుముని పైకి కిందకి ఊపుతున్నాడు వేళ్లతొ నా గొల్లిని నలుపుతూ టికిల్ చేస్తున్నాడు అబ్బా ప్లీస్ రా అలా చే య కు రా నేను తట్టుకొలేను హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ చంపేస్తున్నావు రా ప్లీస్ రా గొల్లిని ముట్టకు అయిపొతుంది అయిపొతుంది హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ అంటూ కార్చేసాను నా రసాలని ఒక్క బొడ్డు కూడా వదలకుండా నాకేసాడు 180 డిగ్రీలు తిరిగి నా వైపుకి వచ్చాడు నా పెదాలని అందుకొని పెదాలని నొటిలికి తీసుకొని చీకుతూ నా సన్నులని గట్టిగా పిసుకుతూ చను మొనలని లాగి వదులుతూ నలుపుతున్నాడు కదకి వెల్లి నా సన్నులని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ ఇంకొ సన్నుని చేతితొ పిసుకుతున్నాడు సన్నులని మార్చి మార్చి పిసుకుతూ చీకుతున్నాడు మొడ్డని పూకు దగ్గర పెట్టుకొవె అన్నాడు నేను నా చేతితొ మొడ్డని పట్టుకొని పూకుకి ఆనించాను అంతె కస్సున లొపలకి తొసాడు ఒక్క సారిగా అరిచాను తొసె నుండి చెప్పవా అన్నాను నేను ఎమన్న నీ మొగున్నా నీ పరిమిషన్ తీసుకొవడానుకి నీ రంకు మొగున్ని నాకు నచ్చినట్లు చేస్తా అంటూ బయటకి లాగి మల్లి ఒక్క తొపు తొసాడు బాబొయ్ అని గట్టిగా అరిచాను నా సన్నులని పట్టుకొని గట్టిగా పిసుకుతూ నా పెదాలని చీకుతూ కింద పొట్లు పొడుస్తున్నాడు మొత్తం బయటకి లాగి లొపలకి తొస్తున్నాడు నా కిందికి చేతులని పొనిచ్చి తలని పట్టుకొని నా పెదాలని చీకుతూ కొరుకుతున్నాడు నా పూకు లొ రసాలు ఊరడం మొదలయింది వాడి మొల నా మొలకి తగిలినప్పుడల్లా చపక్ చపక్ అంటూ సౌండ్ వస్తుంది సన్నులని గట్టిగా పిసుకుతూ దెంగుతున్నాడు మీలిగా దెంగురా నీది చిన్నది కూడా కాదు ఇలా దెంగితె నా పూకు వాచిపొతుంది సీ మెల్లిగా సీ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ మెల్లిగా మెల్లిగా అబ్బ చంపేస్తున్నావు రా అదీ అలా దెంగు నీ గెంగుడితొ నన్ను నీ బానిసను చేసుకునేలా ఉన్నావు రా అబ్బా అని దెంగుతున్నాడు రా అంటూ అరుస్తున్నాను నొ యమ్మ ఎమున్నావె నిన్ను దెంగె కొద్ది దెంగాలనిపిస్తుంది కన్నె పూకులా నీ పూకు టైట్ గా ఉందె అంటూ నా చేవి దగ్గరకి వచ్చి చేవిని మెల్లిగా కొరికాడు స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ చంపకు సీ అన్నాను

నీ గుద్దని ఎవరిన ఒపెన్ చేసానా అని అడిగాడు ఎంటీ అన్నాను నీ గుద్దని ఎవరిన దెంగారా అని మల్లి అడిగాడు లేదు అన్నాను మరి నేను దెంగనా అన్నాడు అబ్బొ వద్దు చాలా నొప్పిగా ఉంటది అని బుక్ లొ చదివాను నా చల్ల్స్ కాదు అన్నాను సరె అన్నాడు పైకి లేచి నా సన్నులని పిడికిలిలొ పట్టుకొని స్పీడ్ గా దెంగుతున్నాడు సన్నులని ఇష్టం వచ్చినట్టు పిసుకుతున్నాడు వాడు పల్ నుండి లేచి నన్ను లేచి వంగొవె వెనక నుండి పెడతా అన్నాడు సరె అని లేచి వంగున్నాను వాడు లేచి మెల్లిగా కూర్చొని నా పూకులొ దింపాడు వాడి మొడ్డని వెంగొని నా సన్నులని పిసుకుతూ వీపు మీద ముద్దులు పెడుతూ స్పీడ్ గా దెంగుతున్నాడు వాడి మొడ్డలొపల ఎక్కడొ తగులుతుంది హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ అబ్బ దెంగూ ఎక్కడొ తగులుతుంది పిసికి పిసికి చంపేస్తున్నవు రా నీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు దెంగు వద్దన్న వినను రా అబ్బా అని సుఖం రా స్వర్గం చూపిస్తున్నావు అంటూ అరుస్తున్నాను వాడు నా మిది నుండి లేచాడు బెట్ దిగాడు ఎమైంది అని అడిగాను ఎమి లేదు అని పక్కన ఉన్న కబొడ్ నుండి ఆయిల్ డబ్బా తీసాడు ఇప్పుడు అది ఎందుకు అన్నాను నీ సన్నులకి మసాజ్ చేస్తానేని నాదగ్గరకు వచ్చి చేతికి ఆయిల్ వేసుకొని సన్నులని రాసి పిసికాడు అవి చేతిలొంచి జారిపొతున్నాయి మల్లి నా పూకులొ మొడ్డని దింపి దెంగుతున్నాడు సన్నులని పిసుకుతున్నాడు అవి చేతిలొ ఇమడం లేదు ఆయిల్ ని నా పిర్రల మీద వేసి అప్లై చేసాడు పిర్రలని పిసుకుతూ స్పీడ్ గా దెంగుతున్నాడు మెల్లిగా చేతిని నా గొల్లి మీద వేసి టికిల్ చేసాడు అబ్బా అలా చేయకు సీ తట్టుకొలేను హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ చంపకురా ప్లిస్స్రా అంటూ కార్చేసాను వాడు మాత్రం దెంగడం ఆప లేదు అబ్బా ఎంటె సేపురా నేను మూడు సార్లు కార్చుకున్నా కాని నువ్వు ఒక్కసారి కూడా కార్చాలేదు నాడి చంపేసెలా ఉన్నావు అన్నాను వాడు వంగి నా సన్నులని అందుకొని పిసుకుతూ వీపు మీద చిన్నగా కొరుకుతూ ముద్దులు పెడుతున్నాడు అయ్యిల్ ని తీసుకొని నా గుద్ద బొక్క మీద పొసాడు అక్కడ ఎందుకు పొసాడు అరె అన్నాను నీకేతెలుస్తుంది అని బొక్క రాసాడు ఎం చేస్తున్నవు సీ అన్నాను చూశి అంటూ ఒనె వేలు కాస్తా లొపలకి దింపాడు కాస్త నొప్పి అనిపించి అబ్బా నొస్తుంది తీయు అన్నాను వెంటనేతీసాడు మల్లి అయ్యిల్ పొసాడు కాస్తా ఎక్కువగా నాకు ఎదొ అనుమాన వచ్చింది ఇంతలొ నా నడుముని గట్టిగా పట్టుకొని వాడి మొడ్డని గుద్దలొకి తొసాడు బాగా మంట వేసింది చచ్చినంట పని అయింది పెద్ద కేక వేసాను తీయు తీయు చచ్చిపొతున్న ప్లిస్స్ తీసేయు అంటూ అరుస్తున్నాను నొరుమూదుకొవ్ర్ లంజా అని బయటకి తీసి మల్లి లొపలకి తొసాడు ఇసారి ఇంకాస్త లొపలకి దిగింది నన్ను కదలకుండా పట్టుకున్నాడు నా కళ్ళ నుండి నీల్లు కారాయి తీయమని ఎడిచాను అయినా వినకుండా దెంగాడు బయటకి లాగి మల్లి తొసాడు ఇసారి మొత్తం దిగింది అస్ భద తట్టుకొవడం నా వల్ల కాలేదు గట్టిగా ఎడిచాను గుద్దని దెంగుడు మొదలు పెట్టాడు ప్లీస్ రా తీసేయు రా నీకు దండం పెడతా చాలా నొప్పిగా ఉంది తీయు అంటూ బ్రతిమిలాడాను కాని వాడు వినిపించుకొకుండా నొరుమూసుకొవె తగ్గిపొద్ది లంజా అంటూ పిర్రలని పిసుకుతూ కొడుతూ దెంగాడు

కాసెపటికి నొప్పి తగ్గి సుఖంగా అనిపించింది నా ఎడుపుకూడా ఆగింది దెంగూ గట్టిగా దెంగు నా హుద్ద పూకుని మార్చి మార్చి దెంగు నేను నీ బానిసను రా నన్ను ఇష్టం వచ్చినట్లు వాడుకొ అంటూ అరుస్తున్నాను గట్టిగా పిర్రలని పిసుకుతూ కొడుతూ గుద్దలొ కార్చేసాడు లేచి పక్కన పడుకున్నాడు నేను అలాగె కూలిపొయాను.కాసెపటికి లేచి చూసాను కుమార్ కళ్ళు ముస్దుకొని ఉన్నాడు నేను బాత్ రూం కి వెల్దామని లేచి నడిచాను కాని చాలా నొప్పి గుద్దలొ మెల్లిగా నడుచుకుంటూ బాత్ రూం కి వచ్చాను స్నానం చేద్దాం అని షవెద్ ఆన్ చేసాను పై నుండి వాటర్ పడటం మొదలయింది నీళ్ళు నా మీద నుండి పడటం మొదలయింది సడెన్ గా వెనక నుండి ఎవరొ హత్తు కున్నారు ఎవరా అని చూస్తె కుమార్ అబ్బా వదులు స్నానం చేయాలి అన్నాను చేద్దువు గాని ఎందుకు తొందరా అన్నాడు మెల్లిగా నా సన్నులు పట్టుకొని పిసుకుతూ మెడ మీద కొరికాడు అబ్బా ఇప్పుడు కుదరదు అసలె కింద బాగా నొప్పిగా ఉంది అంటూ వాడి చేతులని సన్నుల మీద నుండి తీసాను నొప్పిగా ఉంటె ఇంకొసారి చేస్తె పొతతొ అంటూ మల్లి నా సన్నులని పిసుకుతూ మెడ మీద ముద్దులు పెడుతూ సన్నులని గట్టిగా పిసికాడు నా వల్ల కాదు అంటూ వాడిని విడిపించుకొబొయాను నేను వాడి వైపు తిప్పుకొని నా పెదాలని అందుకొని చీకుతూ నా పిర్రలని పిసుకుతున్నాడు నా బలం చాలడం లేదు వాడి ముందు వాడి చేతిని నా పూకు మీద వేసి పూకుని నలిపాడు నాలొ కొరిక మొదలయింది కాని గుద్దలొ నొప్పి అలాగె ఉంది నా పిర్రలని పిసుకుతూ నా గుద్ద బొక్కలొ వేలు పెట్టాడు నేను ఒక్కసారిగా అదిరిపడ్డాను నేను కదలడానికి వీపు లేకుండా పట్టుకొని పెదాలని చీకుతూ బొక్కలొ వేలు పెట్టాడు నన్ను అలాగె వెనక్కి తీసుకెల్లి గొడకి ఆనించి ఒక కాలుని పైకి ఎత్తి నా పూకులొ వాడి మొడ్డని దింపాడు నా పెదాలని వదిలి నా సాన్నులని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ ఇంకొ సన్నుని చేతితొ పిసుకుతున్నాడు అబ్బా ప్లీస్ రా వదలవా చంపేస్తున్నావు చాలా నొప్పిగా ఉంది వదులూ అన్నాను నా సన్నుని వదిలి నిన్ను వదిలేది లేదు రేపటి వరకు నాకు నచ్చినట్లు దెంగుతా మల్లి నాకు నువ్వు దొరకవూ అన్నాడు అబ్బా అదేమి లేదురా ఇంటికి వెల్లాకా కూడా రావచ్చు రా ప్లీస్ వదులు అన్నాను ఇంత దూరం వచ్చాక వదిలేది లేదు అంటూ లొపలకి నూకుతున్నాడు లాగి దెంగుతున్నాడు అబ్బా మెల్లిగా అమ్మొ అమ్మొ అబ్బా ప్లీస్ కుమార్ ప్లీస్ మెల్లిగా అంటూ అరుస్తున్నాను కుమార్ కాల్లు నొస్తున్నాయి బెడ్ పైకి వెల్దాం అన్నాను

కాల్లు ణొర్సె అల్లడి వరకు ఎందుకు అని నన్ను ఎత్తుకొని కింద పడుకొపెట్టి నా కాళ్ళని బాగా చాపి వాడి మొడ్డని లొపలికంటూ ఒక్క తొపు తొసాడు నా పూకు గొడలని తొసుకుంటూ పూకు అడుగు బాగానికి దిగింది నా సన్నులని పిసుకుతూ పెదాలని చీకుతూ స్పీడ్ గా దెంగుతున్నాడు దెబ్బ దెబ్బకి పైకి కిందకి కదులుతున్నాను గుద్ద నొప్పి పెరిగింది కింద గట్టిగా ఉండెసరికినా పెదాలని వదిలి మెడమీద ముద్దులు పెడుతూ సన్నులని గట్టిగా పిసుకుతూ దెంగుతున్నాడు హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ ప్లీస్ రా మెల్లిగా ఒల్లు హూనం అవుతుంది రా ప్లీస్ మెల్లిగా చంపకురా అంటూ అరుస్తున్నాను వాడు నా అరుపులని పట్టించుకొకుండా సన్నులని పిసుకుతూ చను మొనలని నలుపుతూ దెంగుతున్నాడు నా తలని పట్టుకుకొని పైకి లేచి నా కళ్ళలొకి చూస్తూ స్పీడ్ గా దెంగుతున్నాడు హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ అంటూ అరుస్తూ దెంగుతున్నాడు ఒక్క సారిగా నా పెదాలని అందుకొని హస్ కింది పెదవిని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ దెంగుతున్నాడు పెదవిని కొరుకుతూ పూకులొ కార్చేసాడు నా సన్నులని పిసుకుతూ నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ ఇంకొ సన్నుని చేతితొ పిసుకుతున్నాడు సన్నులని గట్టిగా కొరికాడు అమ్మా అని అరిచాను కొరకకు రా అన్నను నొరుమూదుకొవె నాకు నచ్చినట్లు నేను చేస్తా అని పెదాలని అందుకొని చీకుతూ నా చనుమొనలలని పట్టుకొని లాగి వదులుతూ సన్నులని పిసుకుతూ కాసేపు ఆడుకున్నాడు పైకి లేచి నన్ను లేపాడు ఇద్దరం స్నానం చేద్దాం అని షవర్ ఆన్ చేసాడు వాదు నేను చేస్తా తర్వాత నువ్వు చేయి అన్నాను అదేమి కుదరదు ఇద్దరం చేద్దాం అన్నాడు సబ్బు తీసుకొని నా ఇంటికి సబ్బు రాసాడు నేను వాడి ఒంటికి సబ్బు రాసాను ఇద్దరం కలిసి స్నానం చేసాను మల్లి వాడిది పెరిగింది వాడు దానిని నలుపుకుంటూ నా వైపు చూసాడు నేను నా వాల్ల కాదు ప్లీస్ అన్నాను సరె డిన్నర్ త్వరగా ముగించుకొని వద్దాం అన్నాడు సరె అన్నాను. 


0 comments:

http://go.ad2up.com/afu.php?id=1036943